اب ق و 6298

(مسأله 28) آب جاري، آبي است كه از زمين بجوشد و جريان داشته باشد، مانند آب چشمه و قنات1. 205,334 likes · 4,588 talking about this

2023-02-05
    ايمان يوسف انس
  1. ۱/۴ ق چ فلفل سیاه
  2. 93,000 تومان
  3. عایق کننده دوجزئی
  4. تالار گفتگو
  5. منو